KREDITI
KREDITNE KARTICE
OSIGURANJE
HIPOTEKE
CrediatCredit.com > Krediti > Deset zapovijedi kod podizanja kredita

Što je financijski, a što operativni leasing?

Leasing je određena vrsta zajma. Izaberete stvar za čiju kupnju posudite novac i otplaćujete posuđeno u redovitim mjesečnim ratama. Međutim, između leasinga i kredita postoji jedna temeljna razlika. Stvar koju kupite za novac nabavljen putom kredita je u vašem vlasništvu, dok je stvar koja se kupuje putem leasinga u vlasništvu pružatelja usluge leasinga sve dok je ne otplatite u potpunosti.

Leasing - dostupniji od kredita u banci?

Da, uvjeti za odobrenje kupovine na leasing su puno umjereniji nego uvjeti za odobrenje kredita. U pravilu Vam ne treba jamac i ne trebate dokazivati visinu primanja. Osim toga, nije toliko opterećen administracijom.

Za leasing društvo odobravanje leasinga nije prerizično zato što u slučaju da prestanete otplaćivati dugove, vjerovnik će lakše doći do predmeta leasinga. Naime, dok god traje otplata, sam predmet je u njegovom vlasništvu.

Razlikujemo dva osnovna tipa leasinga - financijski i operativni.

Financijski leasing

Leasing društvo da u najam najmoprimcu stvar, a nakon što bude otplaćena posljednja rata, najmoprimac ima pravo otkupiti predmet leasinga kako bi postao njegovo vlasništvo po unaprijed ustanovljenoj, u većini slučajeva simboličnoj cijeni. Održavanje i osiguranje su odgovornost najmoprimca. Financijski leasing najčešće koriste klienti pri kupnji automobila. Prednost financijskog leasinga je otkup stvari, nedostatak je obveza plaćanja servisiranja i drugih izdataka povezanih s predmetom leasinga.

Operativni leasing

Uslugu operativnog leasinga pruža leasing društvo klijentima kojima je u interesu korištenje određene stvari, ali nemaju namjeru kupiti ju u neko dogledno vrijeme. Ugovara se na relativno kratki rok najma koji je svakako kraći od životnog vijeka dotičnog predmeta. Po završetku redovitog razdoblja leasinga predmet ostaje u vlasništvu iznajmljivača. Prednost za poduzeća i poduzetnike je osiguran servis i osiguranje predmete od strane leasing društva.

Tvrtke na ovaj način najčešće nabavljaju strojeve i nekretnine, a manji poduzetnici automobile i računalnu opremu. Nedostatak je viša rata nego kod financijskog leasinga zato što su u nju uračunate i naknade vezane za prijevoz i korištenje predmeta leasinga. Više informacija o temi leasinga možete saznati i na ovoj stranici.