KREDITI
KREDITNE KARTICE
OSIGURANJE
HIPOTEKE

Poček

Poček predstavlja vremenski period u kojem je korišten kredit podignut putem kreditne kartice. Kod pojedinih bankarskih instuticija većinom se radi o razdoblju od otprilike 20 do 60 dana. Dakle, radi se vremenu kad koristite sredstva preko kartice za kupovino do ustanovljenog ograničenja.Međutim, jako je važno platiti potraživanja nastala putem kreditne kartice na vrijeme zato što pružatelji usluga za kašnjenje zaračunavaju kamate koje su osjetno više nego kamate kod klasičnih kredita.

Princip počeka

Za vrijeme u kojem vrijedi poček moguće je kupovati tj. plaćati karticom u trgovinama ili na Internetu. Jedino ograničenje koje imate je unaprijed dogovoreni limit na kreditnoj kartici.

Na kraju mjeseca (ili pred kraj vremena počeka) izdavač kreditne kartice će poslati vlasniku ispis transakcija obavljenih putem kreditne kartice.

Na to razdoblje i korištena sredstva ne zaračunava se nikakva kamata. Ako vlasnik kartice plati račun na vrijeme, može ponovno od određenog datuma koristiti nova sredstva u novom vremenu počeka.