KREDITI
KREDITNE KARTICE
OSIGURANJE
HIPOTEKE
CrediatCredit.com > Rječnik pojmova

Rječnik pojmova

Kako biste se bolje orijentirali u financijskim pojmovima i ugovorima donosimo Vam rječnik najučestalijih pojmova iz područja financija i kreditiranja. Ispravno shvaćanje ugovora je ključni element u razumijevanju financijskih proizvoda.

Anuitet

Anuitet je iznos kojim se u pravilnim vremenskim razmacima otplaćuje dug. Kod anuitetnog plaćanja svaka rata je ista tijekom cijelog razdoblja otplate.

Bankrot

Trajna nesposobnost plaćanja svojih dugova.

Bonitet

Procjena sposobnosti tražitelja kredita, tj. procjena hoće li tražitelj biti sposoban otplatiti kredit.

Debitna kartica

Kartica koja se obično izdaje prilikom otvaranja bankovnog računa. Putem debitne kartice možete koristiti sredstva do iznosa koji se nalazi na Vašem računu.

Efektivna kamatna stopa (EKS)

EKS pokazuje koliko ćete sveukupno platiti kredit, odnosno koliko kredit košta. U nju se ne uračunava samo kamata nego i sve naknade kao što su naknada za obradu kredita ili vođenje računa. Što je EKS niža, to je kredit povoljniji.

Hipoteka

Dugoročni kredit za čiju otplatu jamčite nekretninom npr. zemljištem, stambenim ili poslovnim prostorom i sličnim.

HROK

Hrvatski registar obveza po kredita u kojem se može vidjeti kakav ste dužnik, tj. da li ste redovito otplaćivali dospjele obaveze. Ukoliko niste i to se u registru vidi, veća je vjerojatnost da ćete biti odbijeni prilikom podizanja sljedećeg kredita.

IBAN

International Bank Account Number - Međunarodni broj bankovnog računa, koristi se za plaćanja među državama u okviru Europske unije.

Inflacija

Pad vrijednosti novca izračunat u postotcima. U praksi znači jednostavno poskupljenje.

Instrumenti osiguranja kredita

Ukoliko nemate dovoljno visok bonitet banka si može osigurati pravo naplate potraživanja zapljenom plaćem, sredstava, hipotekom i drugim sredstvima.

Jamac

Osoba, koja jamči otplatu kredita u slučaju da dužnik prestane biti za to sposoban.

Kamata

Kamata je cijena koju plaćamo vjerovniku za posuđeni novac, izražena je u postotcima. Što je niži postotak, to je kredit jeftiniji.

Kreditna kartica

Proizvod za kreditiranje u unaprijed određenim okvirima. Kreditnu karticu možete koristiti za plaćanje u trgovinama ili na Internetu. Preko kreditne kartice možete i podizati gotovinu s bankomata, ali to se ne preporuča zbog visokih naknada i eventualnih kamata. Iskorištena sredstva se otplaćuju u mjesečnim ratama.

Poček

Pojam koji se najviše veže uz kreditne kartice. Vremensko razdoblje za vrijeme kojeg ne plaćate kamatu na sredstva korištena preko kreditne kartice, ukoliko na vrijeme i u cijelosti platite račun. Obično se radi o vremenu do 55 dana.

Prijevremena otplata kredita

Otplata kredita prije utvrđenog roka. Može se naknadno dogovoriti s vjerovnikom, ili biva dogovorena unaprijed u ugovoru.

Rata

Iznos koji redovito mjesečno plaćamo za podignuti kredita. Putem rata kredit biva postupno otplaćen.